Mokesčių grąžinimo procesą Vilniaus oro uoste sudaro tokie etapai:

 • PVM mokesčio grąžinimo deklaracijos, pirkimo dokumentų bei prekių pristatymas muitinės pareigūnui išvykimo salėje:
  • registruotame keleivio bagaže gabenamų prekių ir dokumentų muitinis tikrinimas atliekamas bendrojoje išvykimo salėje esančiame muitinės poste. Po prekių muitinio tikrinimo dokumentai paliekami pas pareigūną. Keleiviui atnešus bagažo etiketės dalį, įrodančią, kad bagažas užregistruotas, pareigūnas dokumentus grąžina keleiviui;
  • rankiniame bagaže gabenamų prekių ir dokumentų muitinis tikrinimas atliekamas išvykimo salėje ne Šengeno sektoriuje. Už pasų patikros posto (dešinėje pusėje) įrengtu telefonu galima išsikviesti muitinės pareigūną, kuris patikrins prekes ir įformins dokumentus;
 • Išvežamų prekių patvirtinimas. Muitinės pareigūnas, įsitikinęs, kad užsienio keleivis visas įsigytas prekes išgabena iš Europos Sąjungos, spaudu pažymi PVM grąžinimo keleivių deklaraciją.
 • PVM mokesčio grąžinimas. Turint muitinės patvirtintą PVM mokesčio grąžinimo deklaraciją, mokesčius galima atsiimti:
  • jei keleivis prekes, už kurias bus sugrąžinamas PVM mokestis, turi tik registruotame bagaže, mokesčius grynaisiais jis gali atsiimti „Ticketing Airport Services“ bilietų kasoje („Tax Card“ partneris);
  • jei keleivis prekes, už kurias bus sugrąžinamas PVM mokestis, turi tik rankiniame bagaže, mokesčius jis gali gauti pavedimu iš savo mokesčių grąžinimo paslaugų teikėjo (pvz. „Global Blue Lietuva“, „Tax Card“).

[[#ex]]

Kas gali susigrąžinti PVM?

PVM gali susigrąžinti ne ES teritorijoje nuolat gyvenantys asmenys, kurie Lietuvoje įsigytas prekes išsigabena iš ES, nesvarbu, kokios valstybės piliečiai jie yra. Minimali vieno pirkinio, kurio PVM siekiama susigrąžinti, kaina turi būti ne mažesnė kaip 55 EUR su PVM.


Kokių prekių pirkimo PVM gali būti sugrąžintas?

Gali būti sugrąžintas visų keleivių įsigytų asmeninio naudojimo prekių pirkimo PVM, išskyrus:

 1. aukso luitų, plytelių ir plokštelių, aukso monetų, brangakmenių;
 2. alkoholinių gėrimų, tabako ir tabako gaminių;
 3. prekių, kurios dėl savo rūšies, paskirties ar kiekio akivaizdžiai negali būti laikomos skirtomis asmeniniams (ne komercijos) tikslams;
 4. prekių, įmontuotų į privačias transporto priemones (automobilius, laivus, lėktuvus), taip pat degalų ir tepalų;
 5. prekių, kurias eksportuoti galima tik turint teisės aktų nustatyta tvarka išduotą licenciją;
 6. laivų ir orlaivių.

Per kiek laiko keleivių įsigytos prekės turi būti išgabentos iš Europos Sąjungos teritorijos?

Įsigytos prekės iš ES teritorijos turi būti išgabentos ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo jų įsigijimo datos. Ji nustatoma pagal muitinės spaudą PVM grąžinimo dokumentuose.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022 04 07 d. 16:04
Atgal
X