Europos Komisija pagal Europos sąjungos (ES) valstybės pagalbos taisykles patvirtino 14,28 mln. eurų vertės priemonę, skirtą iš dalies finansuoti Lietuvos oro uostus, kurie 2023 metais pradeda statyti naująjį išvykimo terminalą Vilniaus oro uoste. Šios tiesioginės dotacijos prisidės prie galimybių, baigus statybas, oro uoste aptarnauti 7,8 mln. keleivių per metus.

Europos Komisija įvertino priemonę pagal ES valstybės pagalbos taisykles, visų pirma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, kuriuo valstybėms narėms leidžiama tam tikromis sąlygomis remti tam tikrų ekonominės veiklos rūšių plėtrą, taip pat pagal 2014 m. aviacijos gaires.Europos Komisija nustatė, kad schema yra būtina ir tinkama oro transporto sektoriaus, visų pirma oro uostų paslaugų Lietuvoje, plėtrai remti.

Be to, Europos Komisija padarė išvadą, kad schema yra proporcinga, nes ji apribota iki minimumo, ir daro nedidelį poveikį konkurencijai bei valstybių narių tarpusavio prekybai. Tuo remdamasi Europos Komisija patvirtino Lietuvos priemonę pagal ES valstybės pagalbos taisykles.

Primenama, kad Vilniaus oro uoste statomas naujas keleivių išvykimo terminalo modulis. Pastačius šį 14,4 tūkst. kv. metrų terminalą, bendras Vilniaus oro uosto keleivių terminalų plotas išaugs trečdaliu, o keleivių pralaidumas dvigubai – nuo 1200 keleivių per valandą iki 2400. Kartu su naujojo terminalo statyba bus vykdoma ir priešais Vilniaus oro uostą esančių transporto prieigų pertvarka: bus atnaujinti inžineriniai tinklai, keičiama danga, įrengtos stoginės ir kuriama nauja, žymiai pralaidesnė transporto schema.

Naujasis terminalas statomas tarp VIP terminalo su konferencijų centru ir senojo keleivių terminalo. Bendra rangos pirkimo vertė – 41,5 mln. Eurų (be PVM).

Visą naujausią informaciją apie naująjį Vilniaus oro uosto terminalą rasite specialiame polapyje www.vilnius-airport.lt/naujas-terminalas 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 01 16 d. 09:55
Atgal
X